Actualitat

02/02/2024
  • Compartir:
Imatge de la noticia

Es mantenen les mesures per sequera

L’Ajuntament de L’Hospitalet manté el seu compromís amb les mesures d’estalvi i bon ús de l’aigua arran de l’entrada, el 2 de febrer passat, en fase 1 d’emergència del pla de sequera decretada pel Govern de la Generalitat.

Aquestes mesures tenen una especial incidència en les instal·lacions esportives municipals.

Tal com estableix el decret de sequera del Govern, en la 1a fase d'emergència es permet reomplir parcialment les piscines cobertes que estiguin al cens d'equipaments esportius així com les descobertes que durant tot l'any tinguin ús per a pràctica esportiva federada continuada, sempre que disposin de sistema de recirculació d'aigua. A canvi, però, per compensar el consum d'aigua, a cadascuna de les instal·lacions se n'ha reduït el consum d’aigua a través del tancament parcial de les dutxes, si bé cada instal·lació ha decidit quina proporció de la mesura pren, segons la singularitat d’aquestes i les necessitats de reompliment.

De manera addicional, per aconseguir un major estalvi d’aigua, a les instal·lacions esportives municipals de L’Hospitalet s’ha procedit a:

- La reducció de la pressió d’entrada d’aigua de xarxa a través d’elements de regulació de pressió automatitzats.

- El tancament de les saunes humides, les zones d’hidromassatge, les dutxes biotèrmiques i les fonts i els cubs de gel dels equipaments que tenen serveis de wellness.

- Deixar fora de servei les dutxes dels vestidors específics de piscina als equipaments que disposin de vestidors destinats exclusivament per a aquest servei, amb l’excepció de les dutxes de platja de piscina, ja que aquesta aigua es reutilitza per cobrir les necessitats dels lavabos en alguns equipaments.

- Reduir en un 30 % el nombre de dutxes als equipaments amb piscina que únicament tinguin una tipologia de vestidors per al conjunt de persones usuàries.

Pel que fa al manteniment de gespa amb usos esportius, el camps d’esports de gespa natural o artificial es poden regar sempre que sigui amb aigua regenerada o freàtica i que s'apliquin mesures d'estalvi addicionals per compensar en els serveis de dutxes. No es pot regar en cap cas amb aigua potable. L’Hospitalet ja va prendre fa un temps la decisió de suspendre el reg dels camps municipals de futbol de gespa artificial de la ciutat.

Les instal·lacions esportives municipals disposen de cartells informatius sobre els serveis afectats per les mesures adoptades.

També queden prohibits tots els actes públics o privats que comportin aigua, com pistes de gel, festes de l'escuma i altres jocs o activitats lúdiques amb aigua.  

L’Ajuntament agraeix a les entitats esportives i a les persones usuàries de les instal·lacions esportives municipals la seva col·laboració en l’aplicació d’aquestes mesures i per fer un ús responsable de l’aigua.

Polítiques mediambientals i de sostenibilitat

Dins de les polítiques mediambientals i de sostenibilitat contra l’emergència climàtica, l’Ajuntament de L’Hospitalet fomenta l’estalvi i una gestió responsable de l’aigua als edificis i equipaments municipals, i utilitzarà aigües no potables per al reg de la gespa natural de les instal·lacions esportives, ara suspès.

L’Ajuntament manté les inversions en equipaments esportius municipals dirigides a la reducció i la reutilització del consum de l’aigua i l’aprofitament per a reg i altres usos. Entre altres, l’Ajuntament continuarà endavant amb la substitució dels sistemes radars de presto de les dutxes, instal·lació d’equips ultraviolats que permeten la reducció de neteges i instal·lació d’equips de filtració i ultrafiltració per a la reutilització d’aigües de neteja de filtres i reutilització de les dutxes netes de les platges de piscina.


Treball coordinat a través del Comitè Tècnic Municipal de Sequera

L’Ajuntament de L’Hospitalet gestiona la situació de sequera a través del Comitè Tècnic Municipal de Sequera, l’òrgan local de referència integrat per tècnics de les diferents àrees municipals, que es reuneix setmanalment per coordinar i supervisar l’aplicació de les diferents mesures previstes al Pla d’emergència en sequera de l’ACA i al Pla d’emergència en situació de sequera de L’Hospitalet.

Més informació: https://www.l-h.cat/detallNoticia.aspx?1UFR2fOXQx0lhdTnIC6yp0AVpzFIt3ozeuPrYevVEx3sqazB